MEKTRIN MOTORS Sh.p.k

Ne blejmë automjete të përdorura

A dëshironi të shitni automjetin tuaj? Silleni për një vlerësim jo-detyrues falas. Blejmë automjete të të gjitha llojeve, moshave dhe markave. Automjetin e blejmë menjëherë dhe paguajmë me para të thata.

Regjistrimi i automjetit për vlerësim

Me këtë formular ju mund të regjistronni automjetin tuaj për vlerësim. Shkruani të dhënat tuaja dhe të automjetit. Ju mund të shtoni fotografi. Pas marrjes së të dhënave, ne do t'ju kontaktojmë për të caktuar kohën dhe vendin për kryerjen e vlerësimit.


 
 

Fushat e shënuara me një yll (*) janë të detyrueshme!
 Emri:
Ju lutemi të shkruani emrin tuaj.
Ju lutemi të shkruani mbiemrin tuaj.
Ju lutemi të shkruani datën e lindjes.
Ju lutemi të shkruani adresën tuaj.
Gjatësia e kodit postal është e gabuar për shtetin e zgjedhur: %s.
Numri i lejuar i karaktereve: %s.
Ju lutemi të shkruani lokalitetin tuaj.
Ju lutemi të shkruani një numër të saktë telefoni: Numri i lejuar: %s.
Ju lutemi të shkruani postën elektronike në një format të përshtatshëm.
Ju lutemi të shkruani markën e automjetit.
Ju lutemi të shkruani modelin e automjetit.
Ju lutemi të zgjidhni vitin e automjetit.
Numri i shasisë duhet të përmbajë 17 karaktere (numra dhe shkronja).
Fusha është e detyrueshme.
Fusha është e detyrueshme.
Ju lutemi të shkruani datën e dëshiruar për vlerësimin.

Zgjidhni përfaqësuesi, tek i cili dëshironi të kryeni vlerësimin

Ju lutemi të shënoni që jeni dakord me kushtet e përgjithshme.