MEKTRIN MOTORS Sh.p.k

Regjistrimi i automjetit për servis

Regjistrimi i automjetit për servis

Lloji i servisit

Diagnostikimi [?]
Ndërrimi i vajit dhe filtri [?]
Servisi i rregullt [?]
Pajisja klimatike – dy zonale [?]
Bateria [?]
Sistemi i shkarkimit – mbajtësi, gypat [?]
Sistemi i shkarkimit – katalizator [?]
Servisi i frenave [?]
Sistemi pneumatik [?]
Nderimi i xhamave te makines [?]
Demtimet e shasise [?]
Demtimet e karrocerise [?]
Rregullimi i karroserisë [?]
Ftohësi dhe sistemi i ftohjes [?]

Data e zgjedhur për servis:

Ju lutemi të zgjidhni datën dhe orën për kryerjen e shërbimeve.

Informacion për automjetin

Ju lutemi të shkruani modelin e automjetit.
Ju lutemi të shkruani vitin e automjetit.

Të dhënat e kontaktit

Ju lutemi të shkruani emrin tuaj.
Ju lutemi të shkruani mbiemrin tuaj.
Numri i telefonit është i pasaktë. Numri minimal i karaktereve: %s.
Ju lutemi të shkruani postën elektronike në një format të përshtatshëm.
Ju lutemi të shkruani shërbimet e dëshiruara të servisimit.